Geschiedenis

Geschiedenis:

(tekst met dank aan Gerard van de Graaf)

Oprichting

De Stichting Sport en Recreatie Wehl is van start gegaan op 26 mei 1971, met als eerste doel het regelen van de financiering van de bouw van zwembad de Byvoorde. Het eerste bestuur wordt gevormd door Fons van Pul (voorzitter), Henricus Schattefor (broeder Leofridus, secretaris), Jan Jansen (penningmeester), Gerard van de Graaf, Wim van Henten, Wim Jansen en Fons Haentjens.
Al snel na de oprichting van de stichting wordt Fons van Pul als voorzitter en bestuurslid vervangen door burgemeester Frits Pouw, die door het college van Burgemeester en Wethouders als vertegenwoordiger van de gemeente in de stichting is aangewezen. De stichting voert het beheer over het jeugdhuis en het semi-permanente gymnastieklokaal aan de Koningin Wilhelminastraat en treedt op als opdrachtgever van de bouw van zwembad de Byvoorde.

Sporthal Hagelkruis

In 1974 ontstaan plannen een gemeenschapscentrum te bouwen aan de Koningin Wilhelminastraat. Deze plannen, opgesteld door de Nijmeegse architect H. Muskens, voorzien in een vergroting van het bestaande jeugdhuis, de bouw van een sportzaal ter grootte van 22 x 28 meter met daartussen een barruimte en de bouw van een beheerderswoning.
De totale kosten van deze plannen worden geraamd op 1,5 miljoen gulden. De realisering wordt financieel mogelijk gemaakt door een aanzienlijke bijdrage van de Dienst Aanvullende Civiele Werken (DACW). De bouwopdracht wordt door de stichting verstrekt aan bouwbedrijf Jac. Visser te Kilder. Onderdeel van het plan is het bestaande semi-permanente gymnastieklokaal te verplaatsen naar Nieuw-Wehl. Het wordt herbouwd aan de Horststraat en op 14 november 1975 officieel in gebruik gesteld door pastoor J. de Wit.
Het stichtingsbestuur bestaat in die dagen uit voorzitter Frits Pouw, secretaris Gerard van de Graaf, penningmeester Jan Jansen en de leden Robert Wildeboer Schut, Fons Haentjens, Wim Jansen en Gerard van Engelen. Als administrateur wordt Jan Kuster benoemd.
Het nieuwe gemeenschapscentrum aan de Koningin Wilhelminastraat, dat de naam “Hagelkruis” heeft gekregen, wordt op 11 september 1976 in gebruik genomen. De officiële opening geschiedt door de, in die dagen zeer bekende, sneltekenaar Dik Bruynesteyn. Ter gelegenheid van de opening speelt wereldkampioen dammen Harm Wiersma een simultaanwedstrijd, evenals de bekende schakers Donner, Sosonko en Withuis.

Tennisbanen

Onder financieel beheer van de Stichting Sport en Recreatie Wehl wordt in 1975 een drietal tennisbanen aangelegd achter het voetbalcomplex aan de Doesburgseweg. In 1977 wordt een clubgebouw opgericht, dat op 31 maart 1978 officieel wordt geopend.

Frits Pouw wordt per 1 maart 1978 benoemd tot burgemeester van Edam-Volendam en treedt daarom terug als stichtingsvoorzitter.
Een jaar later treedt Jan Willem Verlinden aan als nieuwe burgemeester van Wehl en wordt tevens de nieuwe voorzitter van de stichting. In 1982 volgt Wim Kooyman Verlinden op als stichtingsvoorzitter. Het bestuur bestaat dan uit: Wim Kooyman (voorzitter), Jan Jansen (secretaris/penningmeester), Jurio Hagen, Robert Wildeboer Schut, Geert Kleinpenning, Gerrie Buiten, Thea Kok en Fons Haentjens.

Koningin Beatrixcentrum

Op 30 oktober 1984 krijgt Wehl bezoek van Koningin Beatrix. Zij bezoekt ook het gemeenschapscentrum “Hagelkruis” dat bij die gelegenheid wordt omgedoopt tot “Koningin Beatrixcentrum”. In datzelfde jaar worden plannen gemaakt om achter het centrum een sporthal (24 x 44 m) aan te bouwen. Deze sporthal, gebouwd door het aannemersbedrijf Verkerk uit Zevenaar in samenwerking met gemeentewerken, wordt op 27 april 1985 officieel in gebruik gesteld door burgemeester Verlinden.
Na de bouw van deze sporthal volgt een periode dat het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl zich voornamelijk bezighoudt met het beheer en het onderhoud van de aan haar toevertrouwde accommodaties. Voor de gemeente Wehl is dit een aantrekkelijke constructie omdat deze werkzaamheden niet vanuit het gemeentehuis hoeven te worden geregeld en daardoor een flinke besparing opleveren op het ambtelijke apparaat.
Van bouwactiviteit is in 2002 weer sprake bij de ingrijpende renovatie van het Koningin Beatrixcentrum. Op 28 september vindt de heropening plaats.

De Horst

Ongeveer terzelfdertijd wordt, na jaren van voorbereiding, gestart met de bouw van een verenigingsgebouw in Nieuw-Wehl. De accommodatie bestaat uit een gymnastieklokaal, een gemeenschapsruimte, een jeugdhonk en een schietkelder. Het gebouw, een ontwerp van de Nieuw-Wehlse architect Bennie Nibbeling, wordt gerealiseerd door het aannemersbedrijf Hakfoort uit Ulft voor een bedrag van 1.055.000 gulden of 478.738,12 euro. Op 14 juni 2003 wordt het centrum officieel geopend en krijgt de naam De Horst.

De Wehlse Tennisvereniging geeft in 2007 te kennen dat zij het tenniscomplex nabij de voetbalvelden aan de Doesburgseweg zelf wil gaan beheren. Per januari 2008 draagt de stichting het complex over aan de W.T.V.

Dojo

Budovereniging Shizentai wil graag een speciale judoruimte. In 2013 wordt achter het Koningin Beatrixcentrum een sportunit geplaatst en ingericht als dojo. Deze dojo van 150 m2 wordt gerealiseerd met grote inzet van de leden van de judovereniging. Op 1 juli 2014 wordt de dojo officieel in gebruik genomen.

Scouting

Door de gemeente Doetinchem wordt besloten om alle scoutingaccommodaties in de gemeente over te dragen aan de gebruikers. Op 6 mei 2015 vindt de privatisering plaats van Scouting Van Nispengroep Wehl. Het oude gebouw van de scoutinggroep verkeert in slechte staat en wordt vervangen door een voormalig schoolgebouw. De nog vrij nieuwe opslagruimte blijft behouden en wordt verbonden met het nieuwe gebouw.

2021

Momenteel heeft de Stichting Sport en Recreatie Wehl de volgende accommodaties in beheer: zwembad de Byvoorde, Koningin Beatrixcentrum, voetbalcomplex de Grindslag, paardensportterrein ’t Stille Wald en dorpsaccommodatie De Horst in Nieuw-Wehl.

Evenement of een activiteit plannen!

Maak eenvoudig een account aan en plan jouw eerste evenement

Copyright © Stichting Sport en Recreatie 2023 | Privacyverklaring | Sitemap | Website door CreativeKing